Site icon satinfobox.com

Официална позиция на Булсатком във връзка с невярна информация, която се разпространява в публичното пространство, относно търговските отношения между „Булсатком“ ЕАД и „Розенфелд и Ко“ АД

В петък, 23 април 2021 г., в медиите бе публикувана информация, касаеща „Булсатком“ ЕАД – най-големия доставчик на платена телевизия в България. Компанията бе посочена като основна причина за прекратяването на излъчване на предавания и новинарски емисии по TV+, като информацията бе споделена в социалните мрежи от водещия на предаването „Денят с Веселин Дремджиев“.
Във връзка с невярна информация, която продължава да се разпространява в публичното пространство, заявяваме, че „Розенфелд и Ко“ АД не е дъщерно дружество на Булсатком. Съгласно Търговския регистър „Розенфелд и Ко“ АД е акционерно дружество с действителен собственик и мажоритарен акционер Георги Николаев Пашов и през февруари 2021г. търговското предприятие на „Розенфелд и Ко“ АД е заложено в полза на Първа инвестиционна банка като обезпечение на задължения по договор за банков кредит в полза на трети лица, сред които не са „Булсатком“ ЕАД и неговият едноличен собственик Булсатком Инвестмънт Лимитид.
Новото ръководство на „Булсатком“ ЕАД не е успяло да осъществи контакт през последната година с г-н Пашов. „Розенфелд и Ко“ АД също не е излъчило за последната година законен представител, който да е упълномощен да взима решения по договорните отношения с „Булсатком“ ЕАД.

Договорът между „Булсатком“ ЕАД и „Розенфелд и Ко“ АД е заварено положение преди преструктурирането на дружеството и в продължение на година новото ръководство на „Булсатком“ ЕАД се опитва да постигне разумни пазарни условия и да минимизира рисковете, свързани с търговските марки, с които оперира „Розенфелд и Ко“ АД. Правата върху търговските марки принадлежат на лица, различни от „Розенфелд и Ко“ АД и дружеството до този момент не е предоставило доказателства пред „Булсатком“ ЕАД, че е упълномощен ползвател.

„Булсатком“ ЕАД най-отговорно заявява, че решението да забави плащанията си към „Розенфелд и Ко“ АД е продиктувано от желанието ни да осъществим ефективен диалог и да се обединим около решение, което да отговаря на пазарната ситуация и да минимизира рисковете за „Булсатком“ ЕАД, свързани с разпространението на канал с неизяснени обстоятелства около правата върху търговската марка.

„Булсатком“ ЕАД разговаря с журналиста Веселин Дремджиев веднага след спирането на предаването му с предложение за осигуряване на алтернативно студио за излъчване, но както се разбра по-рано днес, TV+ са решили да уважат договорните отношения с г-н Дремджиев и да възстановят излъчването на предаването му.

Понеделник, 26 април 2021

Инфомацията от сайта на оператора.

Последвайте и ни харесайте:
Exit mobile version