DW English HD

DW English HD от днес на 19.2E

Deutsche Welle, чуждестраният оператор на Федерална република Германия, разширява дългосрочното си сътрудничество с люксембургския сателитен…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial