„Европейската социална мрежа“ подписа дългогодишно споразумение с ЕК, разширява покритието си в България

София, 17ти февруари

Европейската социална мрежа (ЕСМ) подписа ново многогодишно споразумение за сътрудничество с Европейската комисия (ЕК) (2022-2025 г.). През новия програмен период мрежата ще продължи да работи с членовете си в публичните органи, за да им помага да определят областите за политически реформи, към които могат да насочват ресурси. Това предполага създаване на нови професии, развитие и обучение на практикуващи специалисти, подобряване на домашната грижа, инвестиране в технологии, изграждане на цяла верига за осигуряване на социална грижа от отделните институции, които са отговори за това. Тази дейност включва взаимодействие със заинтересованите страни на местно, национално и европейско равнище за въвеждане на най-новите стандарти за качество на социалните услуги, които се предоставят на местните общности.

ЕСМ е мрежа, която обединява над 150 организации от 35 държави в Европа и извън нея, с фокус на дейността конкретно върху обществените социални услуги и интеграцията, с цел подпомагане обмена на знания и принос към формирането на политики в сектора.

Понастоящем в България ЕСМ има само един член – Община Варна, но през 2022 г. мрежата ще положи усилия, за да разшири присъствието си на местна почва и да покани повече български общини, институции и НПО да се възползват от това, което организацията предлага.

С членство в ЕСМ, институциите могат да споделят своя опит и да влияят върху европейските и националните политики, да черпят идеи и подкрепа за собствените си програми, както и да споделят най-добри практики с колеги от цяла Европа. Чрез работните групи на ЕСМ, семинарите и годишната Европейска конференция за социалните услуги членовете се запознават с най-новите постижения в сферата на социалните услуги, например в области като: иновации в социалните услуги, цифровизация, как социалните услуги могат да получат достъп до финансиране от ЕС, интегрирани грижи и подкрепа, както и предизвикателства в следствие от COVID кризата и начини за преодоляването им. Членовете могат също да кандидатстват за отличие от Европейските награди за социални услуги и да вземат участие в обучения и политически консултации.

„За нас е удоволствие да продължим сътрудничеството си с ЕК. През последните няколко години социални услуги бяха изправени пред уникални предизвикателства. Ние помагаме на сектора да се адаптира, да изгради устойчивост и да намери оптималния подход и средства за финансиране, като същевременно спазва най-високите стандарти за качество в полза на гражданите. От 2022 г. ще съсредоточим работата си в тези области чрез работните групи по качеството и трансформацията и устойчивостта на социалните услуги, работната ни група по финансирането и политиките на ЕС, както и годишния ни семинар за интегрираните програми за социално приобщаване. Ще се фокусираме и върху достигането до нови общности, за да могат и те да се възползват от програмите, финансирани от ЕС“, обяви главният изпълнителен директор на ЕСМ Алфонсо Лара Монтеро.

Всяка институция, която се присъедини към ЕСМ, може да научи повече за успешните проекти на Мрежата. В началото на кризата с COVID-19 ЕСМ положи съществени усилия да идентифицира иновациите в сферата на социалните услуги. Те са част от библиотеката с добри практики, достъпна за членовете на ЕСМ – например създадените от една израелска община курсове за подобряване на дигиталните умения, в които възрастни граждани се учат как да се възползват пълноценно от общинските и държавни административни услуги онлайн, как да поръчват храна и лекарства онлайн и да ползват различни платформи, за да поддържат връзка със семейството и приятелите си, като по този начин поддържат социално дистанциране и се грижат за здравето си. Има много подобни добри практики, които си струва да бъдат разпространени в полза на гражданите в цяла Европа и отвъд границите й.

ЕСМ е разрастваща се мрежа от над 150 публични институции на местно, регионално и национално ниво и организации, отговарящи за социалните услуги, които представляват над един милион професионалисти в Европа. Мисията на ЕСМ е да развива политиките за социална интеграция чрез обмен и натрупване на знания в областта на обществените социални услуги.

За повече информация относно ЕСМ, моля, посетете www.esn-eu.org.

Последвайте и ни харесайте:

About Author

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial